JudoGoes Nieuws

Algemene ledenvergadering - even napraten

17 september 2019
www.judogoes.nl
Afgelopen zaterdag, 14 september, was de Algemene Ledenvergadering in Goes. In deze nieuwsbrief een korte samenvatting van wat er besproken is.

 

Bestuur
JudoGoes heeft een onrustig jaar achter de rug. Vooral op bestuurlijk vlak is er het een en ander gebeurd. Cor Moerman heeft in zijn functie als voorzitter per 1 januari 2019 neergelegd en is opgevolgd door Peter Smulders. Peter heeft in juni 2019 zijn functie abrupt neergelegd vanwege persoonlijke redenen. Met Peter stapte een ander bestuurslid en een kandidaat bestuurslid ook op. Hierdoor bleven er 4 personen achter in het bestuur. In de wandelgangen ontstond wat onrust; wie zou de kar gaan trekken? 

Uiteindelijk heeft het huidige bestuur besloten er de schouders onder te zetten en met elkaar een doorstart te maken. Jessica van Schaik heeft de functie van voorzitter op zich genomen, Hilde Theulen blijft penningmeester, Ankie Vermeulen blijft secretaris en Mark Fijnaut blijft bestuurslid.

Locaties
Gezien het feit dat het op financieel gebied in 2018 niet goed ging met de club; met name door hoge kosten voor zaalhuur in het Omnium en een lichte daling in het ledenaantal moesten er drastische keuzes gemaakt worden. Het Edudelta had al aangegeven dat we die zaal niet meer konden huren, dus voor die lessen werd al gezocht naar een andere zaal. Eind augustus is ook besloten om de jeugdlessen uit het Omnium te verplaatsen naar een andere, goedkopere locatie. 

Omdat we er als vereniging voor kiezen om goed opgeleide trainers voor de groep te zetten, en daarin ook een bepaalde stabiliteit willen (1 trainer per groep, bij voorkeur voor meer dan 1 seizoen) is het handhaven van de locatie Rilland onmogelijk gebleken. 

Vacatures
Tijdens de ALV zijn er gelukkig weer mensen bereid gevonden om een bepaalde vacatures in te vullen:
Evelien Plasmans zal toetreden tot het bestuur; en samen met Jessica de PR & Communicatie van JudoGoes op zich gaan nemen. Tevens zal Evelien zich blijven bezighouden met judolessen in Goes en het organiseren van activiteiten voor de jeugd. 
Arno de Kok zal de ledenadministratie gaan uitvoeren voor de club.
Linda Bokelaar is vanaf heden verantwoordelijk voor de kleding van JudoGoes. 

Voor het bestuur is het erg fijn dat er vrijwilligers zijn die bereid zijn om bepaalde taken over te nemen. We zijn ons er van bewust dat het een risico is als er teveel taken rusten op de schouders van een kleine groep vrijwilligers. Tevens is het prettig dat wij als bestuur gesteund worden in de keuzes die er gemaakt zijn om van onze vereniging weer een financieel gezonde vereniging te maken met een groeiend ledenaantal.

Het bestuur verheugt zich op een sportief seizoen met successen op alle mogelijke niveaus!

Namens het bestuur van JudoGoes,

Jessica van Schaik
Voorzitter

 

 

Update mbt Corona

01 mei 2020
Hoewel we heel blij zijn dat de regering heeft besloten dat we weer buiten mogen sporten en dat de jeugd tot 12 jaar weer naar school… Meer >
 
Vanmiddag bereikte ons het laatste advies van de Judobond Nederland, hoe om te gaan met het Corona-virus: " Update: Judo Bond… Meer >
 
www.judogoes.nl

DK -18

16 februari 2020
Teruglopende aantallen wedstrijdjudoka’s is al een paar jaar aan de gang. Ook op het DK onder de 18 jaar was dit weer zichtbaar. In… Meer >
 
www.judogoes.nl

Kruikentoernooi in Tilburg

02 februari 2020
Vandaag helaas maar 5 judoka's van JudoGoes op de mat. Dit toernooi is zo geschikt voor beginnende wedstrijdjudoka's, dat het… Meer >
 
 
 
 
17-12-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-03-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08-06-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14-11-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-01-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
17-12-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-07-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-04-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-04-2015 Meer >

 
 
 
 
 
 
08-03-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-01-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17-05-2014 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JudoGoes

secretariaat:
Schubertlaan 41
4462 KA GOES
 
Lessen in Goes, Goes - de Spinne,
Middelburg, Vlissingen en 's-Heerenhoek

Contact

Telefoon: 06-47040425

bereikbaar
ma-vr   20.00-21.00 uur
 
Terug naar boven